NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

OBECNIE REALIZUJEMY

STARTUJ Z BIZNESEM SUBREGION BIELSKI

Celem projektu jest podniesienie do IX 2019 r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego, subregionu bielskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo–szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo–szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

STARTUJ Z BIZNESEM SUBREGION SUWALSKI

Celem projektu jest podniesienie do VIII 2019 r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

PRZEZ INTEGRACJĘ DO ZATRUDNIENIA

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Startuj z biznesem

Projekt skierowany do osób po 29 roku życia, pozostających bez pracy z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz finansowe w formie bezzwrotnej dotacji wraz z finansowym i doradczo-szkoleniowym wsparciem pomostowym w okresie 12 miesięcy. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu pojawią się w połowie kwietnia.

CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE

SYSCO W LICZBACH

przeszkolonych osób

liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych

mln

wartość zrealizowanych projektów

lat doświadczenia

%

wskaźnik zaangażowania pracowników

skontaktuj się z nami

porozmawiamy o twoich potrzebach

na wszystkie e-maile odpisujemy w ciągu 24h

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834 REGON:141314350 KRS:0000298984

 

* pole obowiązkowe

Wpisz wynik działania (9 - 4)